Breaking News

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Mirditë, Lezhë

Vazhdojmë me Tryezat e Konsultimit me aktorët publik dhe shoqerisë civile, Bashkia Mirditë.

——————————-

We continue with the Consultation Tables of public actors and civil society, Mirdita Municipality.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Bashkia Vau Dejës

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Vau Dejës, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *