Breaking News

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet e ndryshimeve klimatike, datë 07.07.2022. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendrën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian.

——————————-

Regional Consultation Table of public actors and civil society on climate change issues. Municipality of Lezhe. Date 07.07.2022. ECO Friends – Environmental and Climate Operative Friends – COSPE Association, Italian CIMA Foundation, Aarhus Center in Shkoder and financed by the European Delegation.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Bashkia Vau Dejës

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Vau Dejës, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *