Breaking News

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Kurbin

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Kurbin, për çështjet e ndryshimeve klimatike, date 13.07.2022. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendrën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian.

——————————-

Consultation table of public actors and civil society on climate change issues. Date 13.07.2022, Municipality of Kurbin. ECO Friends – Environmental and Climate Operative Friends – COSPE Association, Italian CIMA Foundation, Aarhus Center in Shkoder and financed by the European Delegation.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Bashkia Vau Dejës

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Vau Dejës, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *