Breaking News

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Fushë Arrëz

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Fushë Arrëz, për çështjet e ndryshimeve klimatike, date 08.07.2022. Qëllimi i aktivitetit është që shoqëria civile të përfshihet së bashku me institucionet publike në aktivitetet e Veprimit, dhe në keto tavolina të shkëmbehen njohuri për politikat mjedisore dhe ndryshimet klimatike si edhe identifikimi i problematikave mjedisore në Bashki. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendrën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian.

——————————-

Regional Consultation Table of public actors and civil society on climate change issues. Date 07.08.2022. Municipality of Fushe Arrez. The purpose of the activity is for civil society to be involved together with public institutions in Action activities, and at these tables to exchange knowledge about environmental policies and climate change as well as the identification of environmental problems in the Municipality. ECO Friends – Environmental and Climate Operative Friends – COSPE Association, Italian CIMA Foundation, Aarhus Center in Shkoder and financed by the European Delegation.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Bashkia Vau Dejës

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Vau Dejës, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *