Breaking News

Trajnim për ndryshimet klimatike, Skrapar, Prefektura Berat

Me datë 20 Prill 2022, u zhvilluan trajnimet lidhur me Advokimin per ndryshimet klimatike dhe pjesëmarrja në vendimmarrje, në Bashkinë Skrapar, Prefektura Berat. Projekti: “ECO Friends- Environment and Climate Operative Friends” zbatohet nga Shoqata Italiane COSPE, në partneritet me Fondacionin CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) e Qendrën Aarhus Shkodër, me financim të Delegacionit te Bashkimit Europian, në Shqipëri.

——————————-

On April 20, 2022, the trainings related to Climate Change Advocacy and participation in decision-making took place in the Municipality of Skrapar, Berat Prefecture. The project: “ECO Friends – Environment and Climate Operative Friends” is implemented by the Italian Association COSPE, in partnership with the CIMA Foundation (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) and the Aarhus Shkoder Center, with funding from the Delegation of the European Union, in Albania.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *