Breaking News

Trajnim për ndryshimet klimatike, Shkodër

Në kuadër të projektit ECO FRIENDS- Environment and Climate Operative Friends, u zhvillua sot, me datë 28.10.2021, trajnimi me temë “Ndryshimet klimatike dhe Advokimi” për organizatat e shoqërisë civile në Shkodër, nga ekspertja Msc. A.Mema. Ky projekt zbatohet nga Shoqata Italiane COSPE, në partneritet me Fondacionin CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) e Qendrën Aarhus Shkodër, me financim të European Union in Albania.

——————————-

Within the framework of the ECO FRIENDS- Environment and Climate Operative Friends project, the training on “Climate Change and Advocacy” for civil society organizations in Shkodër was held today, on October 28 2021, by the expert Msc. A. Meme.

This project is implemented by the Italian Association COSPE, in partnership with the CIMA Foundation (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) and the Aarhus Shkodër Center, with funding from the European Union in Albania.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Fushë Arrëz

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Fushë Arrëz, për …