Breaking News

Trajnim për ndryshimet klimatike, Pukë

Në kuadër të projektit ECO FRIENDS- Environment and Climate Operative Friends, u zhvillua me date 10.11.2021, trajnimi me temë “Ndryshimet klimatike dhe Advokimi” për organizatat e shoqërisë civile në Pukë, nga ekspertja Msc. A.Mema.Ky projekt zbatohet nga Shoqata Italiane COSPE, në partneritet me Fondacionin CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) e Qendrën Aarhus Shkodër, me financim të European Union in Albania.

——————————-

Within the framework of the ECO FRIENDS- Environment and Climate Operative Friends project, was held the training on “Climate Change and Advocacy” for civil society organizations in Pukë, by the expert Msc. A. Meme, on November 10 2021, This project is implemented by the Italian Association COSPE, in partnership with the CIMA Foundation (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) and the Aarhus Shkodër Center, with funding from the European Union in Albania.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *