Breaking News

Trajnim për ndryshimet klimatike, Lezhë

Ndryshimet klimatike dhe Advokimi”Trajnimet tona vazhdojnë. Sot ishim me organizata të shoqërisë civile të Lezhës dhe aktorë te tjerë. European Union in Albania #CFCU#EU#Climatechange#ecofriends COSPE onlus Qendra Aarhus Shkoder #CIMAFOUNDATION.

——————————-

We continue with our trainings on Climate change and Advocacy”. Today we were with civil society organizations of Lezha and other actors. European Union in Albania #CFCU#EU#Climatechange#ecofriends COSPE onlus Center Aarhus Shkoder #CIMAFOUNDATION.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *