Breaking News

Trajnim mbi metodologjinë e përcaktimit të Cënueshmërisë ndaj Klimës, Shkodër

Me datë 14 Qershor 2022 u zhvillua trajnimi pranë Bashkisë Shkodër me eksperten Italiane Stella Beghini, lidhur me metodologjinë e përcaktimit të Vulnerabilitetit ndaj Klimës dhe Vlerësimin e Kapaciteteve. Ky trajnim u realizua në kuadër të zbatimit të Projektit Eco Friends, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri nëpermjet CFCU, së bashku me Fondacionin Italian CIMA dhe Qendrën Aarhus në Shkodër.

——————————-

On June 14, 2022, the training related to the methodology of determining Vulnerability to Climate and the Assessment of Capacities, took place at the Municipality of Shkodër with the Italian expert Stella Beghini. This training was carried out within the implementation of the Eco Friends Project, financed by the European Delegation in Albania through CFCU, together with the Italian CIMA Foundation and the Aarhus Center in Shkoder.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *