Breaking News

Trajnim mbi metodologjinë e përcaktimit të Cënueshmërisë ndaj Klimës, Berat

Në kuadër të zbatimit të Projektit Eco Friends, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri nëpërmjet CFCU, së bashku me Fondacionin Italian CIMA dhe Qendrën Aarhus, u zhvillua me datë 13 Qershor 2022, trajnim pranë Bashkisë Berat me eksperten Italiane Stella Beghini, lidhur me metodologjinë e përcaktimit të Cenueshmerise ndaj Klimës dhe Vlerësimin e Kapaciteteve tona per t’u perballur me të!

——————————-

As part of the implementation of the Eco Friends Project, financed by the European Delegation in Albania through CFCU, together with the Italian CIMA Foundation and the Aarhus Center, a training was held at the Berat Municipality on June 13, 2022, with the Italian expert Stella Beghini, regarding with the methodology of determining Vulnerability to Climate and the Assessment of our Capacities to cope with it!

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *