Breaking News

Trajnim mbi metodologjinë e përcaktimit të Cënueshmërisë ndaj Klimës, Bashkia Lezhë

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve lidhur me metodologjinë e përcaktimit të Vulnerabilitetit ndaj Klimës dhe Vlerësimin e Kapaciteteve, në kuadër të zbatimit të Projektit Eco Friends, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri nëpërmjet CFCU, së bashku me Fondacionin Italian CIMA dhe Qendrën Aarhus. Me datë 15 Qershor 2022, u realizua trajnim pranë Bashkisë Lezhë me eksperten Italiane Stella Beghini.

——————————-

We continue the cycle of training related to the methodology of determining Vulnerability to Climate and Assessment of Capacities, within the implementation of the Eco Friends Project, financed by the European Delegation in Albania through CFCU, together with the Italian CIMA Foundation and the Aarhus Center. On June 15, 2022, a training was held at the Municipality of Lezhe with the Italian expert Stella Beghini.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *