Breaking News

Recent Posts

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Kurbin

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Kurbin, për çështjet e ndryshimeve klimatike, date 13.07.2022. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendrën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian. ——————————- Consultation table of public actors and civil society on climate change issues. Date 13.07.2022, Municipality of Kurbin. ECO …

Read More »

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Mirditë, Lezhë

Vazhdojmë me Tryezat e Konsultimit me aktorët publik dhe shoqerisë civile, Bashkia Mirditë. ——————————- We continue with the Consultation Tables of public actors and civil society, Mirdita Municipality.

Read More »