Breaking News

Me te rejat

Edukimi mjedisor

Ne datat 12 dhe 13 tetor, nga REC/Qendra Rajonale e Mjedisit ne Shqiperi, u mbajten 2 modulet e para, nga cikli me 4 module, te trajnimit per mesuesit mbi Paketen e gjelber dhe Edukimin mjedisor ne shkollat 9 vjecare te Zadrimes. Trajnimi u zhvillua ne kuader dhe me mbeshtetjen financiare te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit lokal ne zonen rurale …

Read More »

Edukimi mjedisor

Ne datat 12 dhe 13 tetor, nga REC/Qendra Rajonale e Mjedisit ne Shqiperi, u mbajten 2 modulet e para, nga cikli me 4 module, te trajnimit per mesuesit mbi Paketen e gjelber dhe Edukimin mjedisor ne shkollat 9 vjecare te Zadrimes. Trajnimi u zhvillua ne kuader dhe me mbeshtetjen financiare te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit lokal ne zonen rurale …

Read More »

Edukimi mjedisor

Ne datat 12 dhe 13 tetor, nga REC/Qendra Rajonale e Mjedisit ne Shqiperi, u mbajten 2 modulet e para, nga cikli me 4 module, te trajnimit per mesuesit mbi Paketen e gjelber dhe Edukimin mjedisor ne shkollat 9 vjecare te Zadrimes. Trajnimi u zhvillua ne kuader dhe me mbeshtetjen financiare te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit lokal ne zonen rurale …

Read More »

Differentiation of waste (paper and plastic)

During the month of April, in Zadrima, starts the service of differentiation of waste (paper and plastic). The commencement of this pilot initiative is implemented by the Italian Association COSPE in partnership with the Zadrima Intercommunal Association, in the frame of the project “Support of the dynamics for the local development in the rural area of Zadrima – Nord Albania” …

Read More »

Raccolta Diferenziata della carta/cartone

Durante il mese di Aprile inizia la raccolta diferenziata della carta/cartone e plastica nella Zadrima. L’associazione Italiana COSPE in partenariato con Intercomunale della Zadrima, nell’ambito del progetto finanziato da MAE, avvia il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nei seguenti villagi: 1.Comune di Bushat/ Melgushe, Stajka, Kosmaç 2.Comune di Dajç/Gjader, Dajç, Mabe 3.Municipio di Vau Dejes/Mjede, Kaç, Naraç, Shelqet 4.Comune …

Read More »

Diferencimi i mbetjeve

Gjate muajit Prill nis sherbimi i mbledhjes se diferencuar i plastikes dhe letres ne Zadrime. Shoqata Italiane COSPE ne partneritet me Shoqaten Nderkomunalja Zadrime, ne kuader te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit lokal ne zonen rurale te Zadrimes”, financuar nga MAE, e shtrijne sherbimin e mbledhjes se diferencuar ne  fshatrat e komunave te meposhtme: 1.Komuna Bushat/ Melgushe, Stajka, Kosmaç 2.Komuna …

Read More »