Breaking News

Me te rejat

Cospe

  Cospe       COSPE u themelua në vitin 1983 dhe është një shoqatë private, laike dhe pa qëllime fitimi. Operojmë në 30 Shtete të botës me rreth 150 projekte, perkrah mijëra grave dhe burrave për një ndryshim që siguron një zhvillim të barabartë dhe të qëndrueshëm, respektimin e të drejtave të njeriut, paqen dhe drejtësinë ndërmjet popujve. COSPE është …

Read More »

INTERCOMUNALE DELLA ZADRIMA

  L’Associazione Intercomunale della Zadrima” (Nderkomunalja e Zadrimes),  è stata costituita il 12 agosto 2002 dai  comuni di Blinisht, Bushat e Dajc. La creazione dell’Intercomunale è stata facilitata dal COSPE, nel quadro del  progetto “Sostegno allo sviluppo rurale delle municipalità di Blinisht, Bushat e Dajc”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano.   In seguito alla sua formalizzazione e riconoscimento …

Read More »

 ZADRIMA INTERMUNICIPAL ASSOCIATION

  “Zadrima Intermunicipal Association” (Nderkomunalja e Zadrimes)  was established on 12th August 2002 by the Districts of Blinisht, Bushat and Dajc. Its creation was helped by the Italian NGO COSPE, in the framework of the project “Support to rural development of Blinisht, Bushat, and Dajkic municipalities”, funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs.   Following the formal recognition of …

Read More »

NDERKOMUNALJA E ZADRIMES 

Shoqata Nderkomunalja e Zadrimes, eshte formuar me 12 gusht 2002 nga Komunat Blinisht, Bushat e Dajç. Krijimi i Nderkomunales Zadrima eshte mbeshtetur dhe lehtesuar nga COSPE, ne kuader te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit rural ne komunat Blinisht, Bushat e Dajç”, financuar nga Ministria e Puneve te Jashtme Italiane ne vitin 1999/2002.   Ne vazhdim ajo eshte formalizuar dhe njohur …

Read More »