Breaking News

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Hajmel, Bashkia Vau Dejës

Sot, datë 07.12.2021 gjatë trajnimit me temë: “Procese demokratike dhe me pjesëmarrje në vendimmarrje për ndryshimet klimatike”, në Njësinë Administrative Hajmel, Bashkia Vau Dejës.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *