Breaking News

Cospe

 

Cospe  

 

 
COSPE u themelua në vitin 1983 dhe është një shoqatë private, laike dhe pa qëllime fitimi.
Operojmë në 30 Shtete të botës me rreth 150 projekte, perkrah mijëra grave dhe burrave për një ndryshim që siguron një zhvillim të barabartë dhe të qëndrueshëm, respektimin e të drejtave të njeriut, paqen dhe drejtësinë ndërmjet popujve. COSPE është e pranishme dhe e angazhuar në Shqipëri që në vitin 1999 dhe promovon zhvillimin e rrjeteve të shoqërise civile dhe të institucioneve lokale mbi temat e vlerave të ruajtjes së ambjentit, promovimin e të drejtave të qytetarëve dhe të fuqizimit të gruas.