Breaking News

Karnevalet

Pjese e  aktiviteteve te zhvilluara ne Shkoder me rastin e Karnevaleve, nga datat 10-12 shkurt ishin edhe 25 femije te Shkollave te Zadrimes. Femijet mbanin veshje te krijuara me materiale plastike si dhe maskat e bera nga vete ato ne laboratoret e Cartapestes. Slogani i tyre ishte “Shqiperi te dua te paster”. Qellimi i pjesemarrjes ne kete aktivitet ishte sensibilizimi i popullsise ne lidhje me riperdorimin dhe riciklimin e materialeve te ndryshme si dhe ai i mbrojtjes se mjedisit.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Karnevalet

25 children of Zadrima’s schools participated in the activities that took place in Shkoder, from 10-12 February, in occasion of Carnival. The children were dressed with plastic materials and masks of Cartapesta, created by them during the work in the school laboratories. Their slogan was “Albania, I want you clean”. The main purpose of the participation in this activity was to sensitize the population about the re-use and the recycling of different materials as well as the environmental protection.

Check Also

KALENDARI I BULKUT MUAJ QERSHOR 2018

PUNIMET NË ARA Për bimen e Grurit: Në zonën e ulet të Bashkisë sonë bima …

Karnevalet

25 bambini delle scuole di Zadrima hanno partecipato nelle attivita’ svolte a Scutari, dal 10-12 Febbraio, in occasione del Carnevale. I bambini erano vestiti con materiali plastici e con le maschere create da loro stessi sui laboratori di cartapesta. Il loro slogan era “Albania ti voglio pulita”. L’obiettivo della partecipazione a questa attivita’ e’ stato quello di sensibilizzare la popolazione sul riutilizzo, il riciclaggio dei diversi materiali e per la protezione dell’ambiente.

Check Also

Trajnim me perfituesit e granteve, Shkolla Profesionale “Ndre Mjeda” Bushat.

Ne kuader te projektit “Aleanca per Zhvillimin dhe Vleresimin e Bujqesise Familjare ne Veri te Shqiperise” financuar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *