Breaking News

Classic Layout

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Kurbin

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Kurbin, për çështjet e ndryshimeve klimatike, date 13.07.2022. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendrën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian. ——————————- Consultation table of public actors and civil society on climate change issues. Date 13.07.2022, Municipality of Kurbin. ECO …

Read More »

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Fushë Arrëz

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Fushë Arrëz, për çështjet e ndryshimeve klimatike, date 08.07.2022. Qëllimi i aktivitetit është që shoqëria civile të përfshihet së bashku me institucionet publike në aktivitetet e Veprimit, dhe në keto tavolina të shkëmbehen njohuri për politikat mjedisore dhe ndryshimet klimatike si edhe identifikimi i problematikave mjedisore në Bashki. …

Read More »

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet e ndryshimeve klimatike, datë 07.07.2022. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendrën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian. ——————————- Regional Consultation Table of public actors and civil society on climate change issues. Municipality of Lezhe. Date …

Read More »

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Bashkia Vau Dejës

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Vau Dejës, për çështjet e ndryshimeve klimatike, datë 05.07.2022. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendreën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian. ——————————- Regional Consultation Table of public actors and civil society on climate change issues. Municipality of Vau Dejes. …

Read More »

Trajnim mbi metodologjinë e përcaktimit të Cënueshmërisë ndaj Klimës, Bashkia Lezhë

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve lidhur me metodologjinë e përcaktimit të Vulnerabilitetit ndaj Klimës dhe Vlerësimin e Kapaciteteve, në kuadër të zbatimit të Projektit Eco Friends, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri nëpërmjet CFCU, së bashku me Fondacionin Italian CIMA dhe Qendrën Aarhus. Me datë 15 Qershor 2022, u realizua trajnim pranë Bashkisë Lezhë me eksperten Italiane Stella Beghini. ——————————- We …

Read More »

Trajnim mbi metodologjinë e përcaktimit të Cënueshmërisë ndaj Klimës, Berat

Në kuadër të zbatimit të Projektit Eco Friends, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri nëpërmjet CFCU, së bashku me Fondacionin Italian CIMA dhe Qendrën Aarhus, u zhvillua me datë 13 Qershor 2022, trajnim pranë Bashkisë Berat me eksperten Italiane Stella Beghini, lidhur me metodologjinë e përcaktimit të Cenueshmerise ndaj Klimës dhe Vlerësimin e Kapaciteteve tona per t’u perballur me të! …

Read More »

Fushatë ndërgjegjësuese për ndryshimet klimatike, Skrapar

Ndërgjegjësim për çështjet që lidhen me ndryshimet klimatike dhe mbrojtjen e mjedisit, u zhvillua me të rinjtë në ambientet e Shkollë së Mesme e Përgjithshme Ramiz Aranitasi, Skrapar, falë mbështetjes së projektit “ECO FRIENDS- Environment and Climate Operative Friends”. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve synohet rritja e aftësive të tyre advokuese, lobuese dhe më shumë mundësi për të dëgjuar zërin e të …

Read More »

Trajnim mbi metodologjinë e përcaktimit të Cënueshmërisë ndaj Klimës, Shkodër

Me datë 14 Qershor 2022 u zhvillua trajnimi pranë Bashkisë Shkodër me eksperten Italiane Stella Beghini, lidhur me metodologjinë e përcaktimit të Vulnerabilitetit ndaj Klimës dhe Vlerësimin e Kapaciteteve. Ky trajnim u realizua në kuadër të zbatimit të Projektit Eco Friends, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri nëpermjet CFCU, së bashku me Fondacionin Italian CIMA dhe Qendrën Aarhus në Shkodër. …

Read More »