Breaking News

Fushatë ndërgjegjësuese për ndryshimet klimatike, Skrapar

Ndërgjegjësim për çështjet që lidhen me ndryshimet klimatike dhe mbrojtjen e mjedisit, u zhvillua me të rinjtë në ambientet e Shkollë së Mesme e Përgjithshme Ramiz Aranitasi, Skrapar, falë mbështetjes së projektit “ECO FRIENDS- Environment and Climate Operative Friends”. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve synohet rritja e aftësive të tyre advokuese, lobuese dhe më shumë mundësi për të dëgjuar zërin e të rinjve në debatet mjedisore. Projekti financohet nga Delegacionit i Bashkimit Europian, në Shqipëri dhe zbatohet nga COSPE, në partneritet me Fondacionin CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) e Qendrën Aarhus Shkodër.

——————————-

Awareness of issues related to climate change and environmental protection was developed with young people in the Ramiz Aranitasi General High School, Skrapar, thanks to the support of the “ECO FRIENDS- Environment and Climate Operative Friends” project. Through these activities, the aim is to increase their advocacy and lobbying skills and more opportunities to hear the voice of young people in environmental debates. The project is financed by the Delegation of the European Union, in Albania and implemented by COSPE, in partnership with the CIMA Foundation (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) and the Aarhus Shkoder Center.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *