Breaking News

Fushatë ndërgjegjësuese për ndryshimet klimatike, Shkolla pyjore, Shkodër

Në kuadër të Ditës Botërore të Mjedisit, u zhvillua fushatë ndërgjegjësuese për ndryshimet klimatike me nxënësit e Shkollës së Mesme Teknike e Pyjeve Shkodër “Kolë Margjini”, në kuadër të Projektit “ECO Friends”, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri, dhe zbatohet nga COSPE onlus, në partneritet me Cima Foundations (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) e Qendra Aarhus Shkoder. Dita ndërkombëtare e mjedisit është caktuar 50 vjet më parë nga Asambleja e përgjithshme e OKB-së, me qëllim për të shtuar vetëdijen rreth çështjeve të mjedisit dhe për të tërhequr vëmendjen politike ndaj këtyre çështjeve si dhe për të nxitur veprimin individual në këtë drejtim.

——————————-

In the framework of the World Environment Day, an awareness campaign for climate change was developed with the students of the Technical High School of Forestry Shkodër “Kolë Margjini”, within the “ECO Friends” Project, financed by the European Delegation in Albania, and implemented by COSPE onlus, in partnership with Cima Foundations (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) and Center Aarhus Shkoder. International Environment Day was designated 50 years ago by the UN General Assembly, with the aim of increasing awareness of environmental issues and drawing political attention to these issues as well as encouraging individual action in this direction.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Fushë Arrëz

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Fushë Arrëz, për …