Breaking News

Fushatë ndërgjegjësuese për ndryshimet klimatike, Rrëshen

Data 22 Prill shënon Ditën Ndërkombëtare të Tokës, e cila ndryshe konsiderohet si dita e apelit ndaj problemeve që lidhen me degradimin e tokës, braktisjen dhe keqpërdorimin e saj, ndotjen nga industritë kimike dhe erozionin e shkaktuar nga shpyllëzimet masive. Sot, në këtë ditë jemi me nxënesit e Shkollës Profesionale “Shën Jozefi Punëtor” Bashkia Rrëshen, në një fushatë ndërgjegjësuese që synon të nxisë përfshirjen aktive të popullatës por në veçanti të të rinjve, që janë padyshim kategoria më aktive dhe inovative e shoqërisë për çështjet që lidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe problemet me të cilat po përballet planeti.

——————————-

April 22 marks the International Earth Day, which is otherwise considered as the day of appeal to the problems related to land degradation, its abandonment and misuse, pollution from chemical industries and erosion caused by massive deforestation. Today, on this day, we are with the students of the Vocational School “Shen Jozefi Punetor” Municipality of Rreshen, in an awareness campaign that aims to promote the active involvement of the population, but especially the young, who are undoubtedly the most active and innovative category of society for issues related to environmental protection and problems facing the planet.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *