Breaking News

Edukimi mjedisor per publikim tetor 2012

Ne datat 12 dhe 13 tetor, nga REC/Qendra Rajonale e Mjedisit ne Shqiperi, u mbajten 2 modulet e para, nga cikli me 4 module, te trajnimit per mesuesit mbi Paketen e gjelber dhe Edukimin mjedisor ne shkollat 9 vjecare te Zadrimes.

Trajnimi u zhvillua ne kuader dhe me mbeshtetjen financiare te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit lokal ne zonen rurale te Zadrimes”, zbatuar nga COSPE ne partneritet me Shoqaten Nderkomunalja Zadrime, dhe ne bashkepunim me pese komunat e Zadrimes.

Objektivi kryesor i trajnimit ishte ngritja e njohurive si dhe nxitja e ndjeshmerise ndaj mjedisit perreth, rendesia e zvogelimit te sasise se mbeturinave per te zvogeluar ndikimin ne ambjent. Te dime te njohim “jeten e dyte” te objekteve dhe materialeve qe kemi ndare per ti hedhur, para se ti hedhim ne koshat e mbeturinave. Si ti transformojme ne diçka te perdorshme ose zbavitese, qe mund ta perdorim dhe ta mbajme per vete perseri.

Pjesemarres ishin drejtore dhe mesues te 12 shkollave te Zadrimes. Dy modulet e tjera do te zhvillohen ne javet ne vazhdim, kjo per t’i lene kohe mesuesve per te realizuar detyrat praktike me femijet.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Fushë Arrëz

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Fushë Arrëz, për …

Edukimi mjedisor per publikim tetor 2012

Ne datat 12 dhe 13 tetor, nga REC/Qendra Rajonale e Mjedisit ne Shqiperi, u mbajten 2 modulet e para, nga cikli me 4 module, te trajnimit per mesuesit mbi Paketen e gjelber dhe Edukimin mjedisor ne shkollat 9 vjecare te Zadrimes.

Trajnimi u zhvillua ne kuader dhe me mbeshtetjen financiare te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit lokal ne zonen rurale te Zadrimes”, zbatuar nga COSPE ne partneritet me Shoqaten Nderkomunalja Zadrime, dhe ne bashkepunim me pese komunat e Zadrimes.

Objektivi kryesor i trajnimit ishte ngritja e njohurive si dhe nxitja e ndjeshmerise ndaj mjedisit perreth, rendesia e zvogelimit te sasise se mbeturinave per te zvogeluar ndikimin ne ambjent. Te dime te njohim “jeten e dyte” te objekteve dhe materialeve qe kemi ndare per ti hedhur, para se ti hedhim ne koshat e mbeturinave. Si ti transformojme ne diçka te perdorshme ose zbavitese, qe mund ta perdorim dhe ta mbajme per vete perseri.

Pjesemarres ishin drejtore dhe mesues te 12 shkollave te Zadrimes. Dy modulet e tjera do te zhvillohen ne javet ne vazhdim, kjo per t’i lene kohe mesuesve per te realizuar detyrat praktike me femijet.

Check Also

KALENDARI I BULKUT MUAJ QERSHOR 2018

PUNIMET NË ARA Për bimen e Grurit: Në zonën e ulet të Bashkisë sonë bima …

Edukimi mjedisor per publikim tetor 2012

Ne datat 12 dhe 13 tetor, nga REC/Qendra Rajonale e Mjedisit ne Shqiperi, u mbajten 2 modulet e para, nga cikli me 4 module, te trajnimit per mesuesit mbi Paketen e gjelber dhe Edukimin mjedisor ne shkollat 9 vjecare te Zadrimes.

Trajnimi u zhvillua ne kuader dhe me mbeshtetjen financiare te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit lokal ne zonen rurale te Zadrimes”, zbatuar nga COSPE ne partneritet me Shoqaten Nderkomunalja Zadrime, dhe ne bashkepunim me pese komunat e Zadrimes.

Objektivi kryesor i trajnimit ishte ngritja e njohurive si dhe nxitja e ndjeshmerise ndaj mjedisit perreth, rendesia e zvogelimit te sasise se mbeturinave per te zvogeluar ndikimin ne ambjent. Te dime te njohim “jeten e dyte” te objekteve dhe materialeve qe kemi ndare per ti hedhur, para se ti hedhim ne koshat e mbeturinave. Si ti transformojme ne diçka te perdorshme ose zbavitese, qe mund ta perdorim dhe ta mbajme per vete perseri.

Pjesemarres ishin drejtore dhe mesues te 12 shkollave te Zadrimes. Dy modulet e tjera do te zhvillohen ne javet ne vazhdim, kjo per t’i lene kohe mesuesve per te realizuar detyrat praktike me femijet.

Check Also

Trajnim me perfituesit e granteve, Shkolla Profesionale “Ndre Mjeda” Bushat.

Ne kuader te projektit “Aleanca per Zhvillimin dhe Vleresimin e Bujqesise Familjare ne Veri te Shqiperise” financuar …