Breaking News

cospe

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Kuçovë

Gjatë ciklit të trajnimeve me temë: “Procese demokratike dhe me pjesëmarrje në vendimmarrje për ndryshimet klimatike”, i cili zbatohet nga COSPE në partneritet me Qendrën Aarhus dhe Fondacionin CIMA, në kuadër të Projektit “ECO Friends”, financuar nga Delegacioni Europian në Shqiperi. Me datë 28 prill 2022 , ishim me përfaqësues të Njësive Administrative në Bashkinë Kuçovë. ——————————- During the training …

Read More »

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Dimal, Prefektura Berat

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve me temë: “Procese demokratike dhe me pjesëmarrje në vendimmarrje për ndryshimet klimatike”, i cili zbatohet nga COSPE në partneritet me Qendrën Aarhus dhe Fondacionin CIMA, në kuadër të Projektit “ECO Friends”, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri. Me datë 26 prill 2022 , ishim me përfaqësues të Njësive Administrative në Bashkinë Dimal, Prefektura Berat. ——————————- We …

Read More »

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Rrëshen

Trajnimi per advokimin e ndryshimet klimatike, si edhe proceset me pjesëmarrje, me 22 Prill 2022, në Shkollën Shën Jozefi Punetor, Rrëshen. Projekti: “ECO Friends- Environment and Climate Operative Friends “ zbatohet nga Shoqata Italiane COSPE, në partneritet me Fondacionin CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) e Qendrën Aarhus Shkodër, me financim të Delegacionit te Bashkimit Europian, në Shqipëri. ——————————- Training on …

Read More »

Trajnim për ndryshimet klimatike, Skrapar, Prefektura Berat

Me datë 20 Prill 2022, u zhvilluan trajnimet lidhur me Advokimin per ndryshimet klimatike dhe pjesëmarrja në vendimmarrje, në Bashkinë Skrapar, Prefektura Berat. Projekti: “ECO Friends- Environment and Climate Operative Friends” zbatohet nga Shoqata Italiane COSPE, në partneritet me Fondacionin CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) e Qendrën Aarhus Shkodër, me financim të Delegacionit te Bashkimit Europian, në Shqipëri. ——————————- On …

Read More »

Fushatë ndërgjegjësuese për ndryshimet klimatike, Rrëshen

Data 22 Prill shënon Ditën Ndërkombëtare të Tokës, e cila ndryshe konsiderohet si dita e apelit ndaj problemeve që lidhen me degradimin e tokës, braktisjen dhe keqpërdorimin e saj, ndotjen nga industritë kimike dhe erozionin e shkaktuar nga shpyllëzimet masive. Sot, në këtë ditë jemi me nxënesit e Shkollës Profesionale “Shën Jozefi Punëtor” Bashkia Rrëshen, në një fushatë ndërgjegjësuese që …

Read More »

Trajnim për ndryshimet klimatike, Bashkia Berat

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve, per advokimin dhe ndryshimet klimatike, si edhe proceset demokratike me pjesëmarrje në vendimmarrje, në Bashkinë Berat. Në kuadër të Projektit “ECO Friends- Environment and Climate Operative Friends “ zbatohet nga Shoqata Italiane COSPE, në partneritet me Fondacionin CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) e Qendrën Aarhus Shkodër, me financim të Delegacionit te Bashkimit Europian, në Shqipëri. ——————————- …

Read More »

Tryeza Rajonale e Konsultimit, Prefektura Shkodër

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Prefektura Shkodër, për çështjet e ndryshimeve klimatike. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendren Aarhus ne Shkoder dhe financohet nga Delegacioni Europian. Regional Consultation Roundtables among public institutions and CSOs, Shkodra Prefecture on environment and climate change policies. ECO Friends project- Environmental …

Read More »

Fushatë ndërgjegjësuese për ndryshimet klimatike, Shkolla Profesionale “Ndre Mjeda” Bushat

Trajnim e ndërgjegjësim për çështjet që lidhen me ndryshimet klimatike dhe mbrojtjen e mjedisit, u zhvillua me të rinjtë në ambientet e Shkollës Profesionale Kombëtare “Ndre Mjeda” Bushat, falë mbështetjes së projektit “ECO FRIENDS- Environment and Climate Operative Friends”. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve synohet rritja e aftësive të tyre advokuese, lobuese dhe më shumë mundësi për të dëgjuar zërin e të …

Read More »

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Pukë

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve me temë: “Procese demokratike dhe më pjesëmarrje në vendimmarrje për ndryshimet klimatike”, i cili zbatohet nga COSPE në partneritet me Qendrën Aarhus dhe Fondacionin CIMA, në kuadër të Projektit “ECO Friends”, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri. Sot ishim me përfaqësues të Njësive Administrative të Bashkisë Pukë. ——————————- We continue the training cycle on the topic: …

Read More »

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Bashkia Mirditë, Lezhë

Sot, datë 16.02.2022 gjatë trajnimit me temë: “Procese demokratike dhe me pjesëmarrje në vendimmarrje për ndryshimet klimatike”, në Bashkinë Mirditë. Qëllimi I këtyre takimeve është përfshirja e përfaqësuesve të komuniteteve në proceset e vendimmarrjes lidhur me ndryshimet klimatike, bazuar në startegjinë dhe ligjin e ndryshimeve klimatike. ——————————- During the training on the topic: “Democratic and participatory decision-making processes for climate …

Read More »