Breaking News

Me te rejat

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Kurbin

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Kurbin, për çështjet e ndryshimeve klimatike, date 13.07.2022. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendrën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian. ——————————- Consultation table of public actors and civil society on climate change issues. Date 13.07.2022, Municipality of Kurbin. ECO …

Read More »

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Fushë Arrëz

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Fushë Arrëz, për çështjet e ndryshimeve klimatike, date 08.07.2022. Qëllimi i aktivitetit është që shoqëria civile të përfshihet së bashku me institucionet publike në aktivitetet e Veprimit, dhe në keto tavolina të shkëmbehen njohuri për politikat mjedisore dhe ndryshimet klimatike si edhe identifikimi i problematikave mjedisore në Bashki. …

Read More »

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet e ndryshimeve klimatike, datë 07.07.2022. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendrën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian. ——————————- Regional Consultation Table of public actors and civil society on climate change issues. Municipality of Lezhe. Date …

Read More »

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Bashkia Vau Dejës

Tryeza e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Vau Dejës, për çështjet e ndryshimeve klimatike, datë 05.07.2022. Projekti ECO Friends- Environmental and Climate Operative Friends- Shoqata COSPE, Fondacioni Italian CIMA, Qendreën Aarhus në Shkodër dhe financohet nga Delegacioni Europian. ——————————- Regional Consultation Table of public actors and civil society on climate change issues. Municipality of Vau Dejes. …

Read More »

Trajnim mbi metodologjinë e përcaktimit të Cënueshmërisë ndaj Klimës, Bashkia Lezhë

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve lidhur me metodologjinë e përcaktimit të Vulnerabilitetit ndaj Klimës dhe Vlerësimin e Kapaciteteve, në kuadër të zbatimit të Projektit Eco Friends, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri nëpërmjet CFCU, së bashku me Fondacionin Italian CIMA dhe Qendrën Aarhus. Me datë 15 Qershor 2022, u realizua trajnim pranë Bashkisë Lezhë me eksperten Italiane Stella Beghini. ——————————- We …

Read More »